ZAKLÁDÁNÍ ZELENĚ
 • Zakládání záhonů, trávníků, sportovišť a ostatních ploch

 • Výsadna stromů a keřů

 • Osázení nádob, balkónových truhlíků

 • Ozelenění balkónů, teras
ÚDRŽBA ZELENĚ
 • kvalifikovaný ořez ovocných stromů, keřů a živých plotů

 • Štěpkování větví

 • Péče o trávník - sekání, vertikulace, odplevelení atd.

 • Hnojení, likvidace škůdců

OSTATNÍ SLUŽBY
 • Návrh a příprava realizací

 • Vypracování cenových nabídek

 • Poradenská činnost

 • Dokončovací práce